เทรนด์ออกแบบออฟฟิศยุคใหม่ สร้างประสิทธิภาพมากกว่าแค่การทำงาน

Share on facebook
Share on twitter

ในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกต่างหันมาสนใจเกี่ยวกับทรัพยากรภายในของตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะทรัพยากรที่ขึ้นชื่อว่า มนุษย์ 

 

การหาความต้องการ และเฟ้นหาความรู้ความสามารถของคนภายในองค์กรนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต จากเดิมที่เน้นให้พนักงานทำเพื่อองค์กร มาเป็นองค์กรเริ่มสร้างอะไรบางอย่างเพื่อพนักงานมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้ ยกตัวอย่างการทำงานในอดีตแบบ 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น ก็ถือว่าล้าสมัยไปแล้วในปัจจุบัน

 

องค์กรหลาย ๆ องค์กรจึงเริ่มมองหากลยุทธ์ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรคน หรือพนักงานที่มีควาสามารถ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีธุรกิจต่างเริ่มนำรูปแบบการทำงานแบบใหม่ ๆ เข้ามาช่วยกับกลุ่มพนักงานของตัวเองมากขึ้น รวมไปถึงการใช้รูปแบบสำนักงานใหม่ ๆ มาใช้ร่วมด้วย

 

คาดการณ์กันว่าในปัจจุบันประชากรเกินกว่าครึ่งในองค์กรเป็นคนในยุคเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งคนรุ่นนี้มีความคิดการทำงานที่เริ่มแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ๆ อย่างเห็นได้ชัด การออกแบบพื้นที่การทำงานจึงต้องคำนึงถึงคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น ใช้แนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงอารมณ์ ควบคู่กับประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ไปด้วย

ขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่าปัจจุบันองค์กรหลายแห่งเริ่มจะให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่ทำงานให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางมากขึ้น และลดขนาดของพื้นที่ส่วนตัวของพนักงานหรือแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงให้น้อยลง มีโต๊ะทำงานเล็กลง เพื่อกระตุ้นให้พนักงานหันมาใช้พื้นที่ส่วนกลาง ถือเป็นการสร้างโอกาสในการพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิด

 

คำถามคือ เราจะสามารถออกแบบสถานที่ทำงานให้ตรงกับความต้องการของพนักงานได้อย่างไร เมื่อมองในสภาพแวดล้อม หรือสังคมขององค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 3 อย่างเกิดขึ้น

 

1. เป็นครั้งแรกที่ภายในองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่จะมีช่วงอายุคนทำงานถึงสี่ชั่วอายุคนทำงานด้วยกัน ทำให้ต้องคำนึงถึงวิธีคิดและการกระทำที่แตกต่างกันของช่วงอายุ เพื่อนำมาออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงาน

 

2. ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในปัจจุบันเป็นที่พูดถึงมากขึ้น การออกแบบโดยคำนึงถึงสถานะจากมุมมอมใดมุมองหนึ่งต้องเกิดความเท่าเทียม หรือไม่เอาเปรียบอีกฝ่ายมากเกินไป เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เข้าได้กับทุกเพศ

 

3. พนักงานหลายคนมีบุคลิก และวิธีทำงานที่แตกต่างกัน การออกแบบพื้นที่จากความแตกต่างที่หลากหลายนี้จึงสำคัญ ยกตัวอย่างระหว่างคนเก็บตัวกับคนบุคคลิกเปิดเผยก็ต่างต้องการพื้นที่การทำงานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการออกแบบพื้นที่ทำงานจึงต้องให้ความสำคัญ

 

การเปลี่ยนแปลงทั้งสามอย่างนี้ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนความต้องการในการออกแบบพื้นที่การทำงาน ที่สามารถรองรับความแตกต่าง ความหลากหลายไปทั่วโลกจนกลายเป็นเทรนด์สมัยใหม่ขึ้นมา

การทำงานในสถานที่ทำงานที่เรียบง่าย และดีที่สุดสำหรับคนในองค์กรคือการมีตัวเลือกให้พนักงานสำหรับการทำกิจกรรมที่หลากหลาย พวกเขาสามารถเลือกอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำงานได้ พนักงานต้องไม่ถูกกำหนดแค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่สามารถใช้ความหลากหลายของพื้นที่ในองค์กรทำงาน โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มการเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันและการเข้าสังคม

 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรที่ใช้พื้นที่การทำงานซ้ำ ๆ ไม่ค่อยเปลี่ยนสถานที่จะสร้างประสิทธิภาพการทำงานได้น้อยลง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของพนักงาน ในทางตรงกันข้ามพนักงานที่สามารถเลือกทำงานนอกพื้นที่โต๊ะของตัวเอง มีอัตราความพึงพอใจเพิ่มถึง 20 เปอร์เซนต์

 

แต่ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ทำงานในองค์กรที่แท้จริงคือ การจัดสัดส่วนพื้นที่ที่เหมาะสมให้พนักงานไม่รู้สึกขัดแย้ง และยังสร้างประสิทธิภาพต่อการทำงานให้องค์กรได้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนวคิดการทำงานแบบ The Activity Based Workplace (ABW) Solution ได้เกิดขึ้น โดยเป็นการคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของพนักงานเป็นอันดับแรก แนวคิดของ ABW คือการให้อิสระในการเลือกพื้นที่ของพนักงาน เพื่อทำให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้น

 

ABW เป็นแนวคิดที่ถูกออกแบบให้ตระหนักถึงบทบาทของพนักงานที่แตกต่าง แต่ยังสนับสนุนความต้องการที่หลากหลายในการทำงาน โซลูชันของพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมกับการทำงานของพนักงานจึงสำคัญเป็นอย่างมาก ลองมาดูกันว่า ABW โซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการทำงานในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

 

Socializing & Rejuvenating
มีพื้นที่สร้างความรู้สึกการทำงานกับบ้านไว้ในพื้นที่เดียวกัน สภาพแวดล้อมที่ให้ความสะดวกสบาย ผ่อนคลาย และเอื้ออำนวยต่อการคิดนอกกรอบ หรือสร้างไอเดียใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาได้

 

Collaboration
พื้นที่ที่ช่วยให้การทำงานเป็นทีมสามารถทำได้ง่ายขึ้น สร้างการทำงานร่วมกันแบบไดนามิก เป็นพื้นที่ที่สร้างความร่วมมือของคนในองค์กร ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ 

 

Solo Work
พื้นที่สำหรับการเก็บตัวของพนักงานที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่เป็นส่วนตัว มีช่องว่างที่ช่วยให้หลีกเลี่ยงผู้คนในองค์กร ช่วยให้สามารถมีสมาธิในการทำงานได้ดีมากขึ้น

 

Learning
ความอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ภายในองค์กรจึงจำเป็นต้องมีพื้นที่ยกระดับการเรียนรู้สำหรับพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความสามารถของพนักงานเองด้วย

 

ซึ่งประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากแนวคิดการออกแบบ The Activity Based Workplace (ABW) Solution สามารถสรุปออกได้ออกมาเป็น 5 ข้อ ได้แก่

1. เพิ่มการทำงานร่วมกันและสร้างประสิทธิภาพในหมู่พนักงาน

2. เพิ่มการเอาใจใส่กับการทำงานของพนักงาน

3. ให้ความยืดหยุ่นในการทำงานของพนักงาน

4. ใช้พื้นที่ขององค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. สร้างความพึงพอใจในสถานที่ทำงานของพนักงาน

 

โดยสรุปแล้วการออกแบบพื้นที่การทำงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในองค์กรนั้น จะต้องคำนึงถึงการทำงานของพนักงานที่มีลักษณะที่แตกตต่างไปแต่ละคนล้วนถูกผนวกเข้ากับพฤติกรรม และเทรนด์การทำงานแบบใหม่มากขึ้น โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์จนสร้างรูปแบบการจัดการพื้นที่สำหรับการทำงานที่เหมาะสม ตอบรับพฤติกรรมการทำงานยุคใหม่ที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมากขึ้น

 

KOKUYO โซลูชั่นใหม่ของเฟอร์นิเจอร์สำหรับออฟฟิศที่จะช่วยดูแลคุณในด้านของสุขภาพ ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทำการออกแบบมาได้อย่างถูกต้องตามหลักสรีระ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือยืน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานและความสุขที่เพิ่มขึ้น

Share on facebook
Share on twitter

Related Article

Days Office

The evolution of casual looking furniture that makes you feel like at home has been evolving in this current office trends.

WORKSIGHT

This site reports the organization to address the creation of advanced workplaces.

This website tools processing of personal information. By clicking accept, you consent to the collection, use and disclosure of your personal information as described in our Personal Information Protection Policy and Terms of Service.