Unique Ideas I Inspiration

For KOKUYO, creativity means solving the small problems people encounter in their work and daily lives, one by one, through the use of creative ideas.

Group 17571@2x

ปรับเก้าอี้ตามสีมงคล เสริมดวงและเน้นสุขภาพ

เมื่อย่างเข้าสู่เดือนสุดท้ายก่อนก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลัง ก็ถึงเวลาที่ต้องทบทวนเรื่องราวการงานชีวิตที่ผ่านมานอกจากการทำงาน และการปฏิบัติตัว ที่ดีแล้ว การเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ย

เก้าอี้แบบไหนช่วยซัพพอร์ตสรีระร่างกายและเสริมประสิทธิภาพการทำงาน

เก้าอี้แบบไหนช่วยซัพพอร์ตสรีระร่างกายและเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าจะทำงานในออฟฟิศหรือ Work From Home การนั่งในท่านั่งที่ถูกต้อง สะโพกชิดพนัก ก้นเต็มเบาะ และไม่โน้มตัวไปด้านหน้าจนทำให้หลังโค้งงอและคอยื่น
แต่คงแนบหลังไปกับพนักพิงเพื่อรักษา S Curve ของช่วงหลัง จะช่วยให้การนั่งทำงานเป็นไปอย่างสะดวกสบาย

Ergonomic Chair นวัตกรรมเพื่อสุขภาพการนั่ง

อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชึวิตของคนเรามักเจอกับปัญหาอาการปวดหลังสักครั้งหนึ่ง ในปัจจุบันผลสำรวจพบว่าปัญหาอาการปวดหลังเจอได้บ่อยที่สุดคือในช่วงวัยทำงาน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลโดยตรงกับปัญหาอาการปวดหลัง

เทรนด์ออกแบบออฟฟิศยุคใหม่ สร้างประสิทธิภาพมากกว่าแค่การทำงาน

การหาความต้องการ และเฟ้นหาความรู้ความสามารถของคนภายในองค์กรนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต จากเดิมที่เน้นให้พนักงานทำเพื่อองค์กร มาเป็นองค์กรเริ่มสร้างอะไรบางอย่างเพื่อพนักงานมากขึ้นเรื่อย ๆ

UPTIS โต๊ะปรับระดับประสิทธิภาพ เพื่อมุมมองการทำงานที่ดีกว่า

สำนักงานหลายแห่งต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่ส่งผลโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม อุปกรณ์การทำงาน หรือเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

เลือกเก้าอี้ที่ใช่ สำหรับสไตล์คนนั่งทำงาน

จากผลการสำรวจพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศอยู่ในกลุ่มที่มีชั่วโมงการทำงานสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานถึง 50.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมากสุดเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียอีกต่างหาก